Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki Myanmarin demokratiatoimien turvaamiseksi (EBO/FELM)

Kuvaus

EBO/FELM hankkeen (Preserving the Democratic Assets in Myanmar 2023-25) tavoitteena on turvata Myanmarin demokraattisten voimien säilyminen nykyisessä poliittisessa tilanteessa ja estää kriisin muuttumista pysyväksi. Hankkeessa on 5 oucome tason tavoitetta; 1. vahvistaa kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden välistä ja sisäistä koordinaatiota, jotta ne kykenevät paremmin säilyttämään demokraattisen tilansa. 2. Keskeiset toimijat harkitsevat ja neuvottelevat yksimielisiä ratkaisuja kriisin lopettamiseksi. 3. Vahvistaa etnisten vähemmistöjen ja bamar - enemmistön valmiuksia soveltaa federalismia, demokratiaa ja ihmisoikeusvastuuta. 4. EBOn hallinnollisten valmiuksien parantaminen ja rauhanrakentamiseen liittyvien menetelmien kehittäminen sen toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi. 5. Rauhan ja demokratian vähimmäisedellytyksiä kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa valtasuhteiden, olosuhteiden ja rakenteiden muuttamiseksi, jotka ylläpitävät ja ylläpitävät konflikteja ja väkivaltaa. Myanmar on Suomen pitkäaikainen kehitysyhteistyön kumppanimaa ja lisäksi ns. hauras valtio, ja kärsii väkivaltaisista konflikteista. Hanke tukee Suomen kehityspolitiikan painopisteen 3. rauhanomaiset ja demokraattiset yhteiskunnat toimeenpanoa. Hanke tukee myös Suomen Myanmarin kehitysyhteistyön väliaikaisen maaohjelman (2022-24) toteuttamista. Suomen rahoitus hankkeelle on yhteensä 4 770 000 euroa vuosille 2023-25.

Rahoituspäätös

4 770 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Suomen Lähetysseura ry

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501554

Tunnus

UHA2022-019413

Sivua muokattu

03.01.2023