Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki vuosittaisten LDC Future Forum-kokousten järjestämiselle yhteistyössä YK:n vähiten kehittyneiden maiden toimiston (OHRLLS) kanssa.

Kuvaus

LDC Future Forum on hanke, jolla jatketaan LDC Future Forum -kokousten järjestämistä yhteistyössä YK:n vähiten kehittyneiden maiden toimiston (OHRLLS) kanssa. Edellinen LDC Future Forum järjestettiin yhteistyössä OHRLLS:n lokakuussa 2021. Sen puitteissa annettiin tutkimuspohjaisia syötteitä uuteen LDC-maita koskevaan toimintaohjelmaan vuosille 2022-2032. LDC Future Forum tuottaa osaltaan analyysia ja arviointia LDC-maiden rajoitteista kestävän kehityksen saavuttamisessa. Foorumilla tunnistetaan ja jaetaan innovatiivisia ratkaisuja tukemaan Dohan toimintaohjelman toimeenpanoa. Foorumin temaattiset painotukset koskevat innovointia ja teknologiaa, digitalisaatiota, oppimista, sijoituksia ja ilmastonmuutosta. Aloite LDC Future Forumin jatkamisesta tuli YK:lta. Hanke tukee hallitusohjelmaan ja kehityspolitiikan ylivaalikautiseen selontekoon sisältyvä LDC-painotusta ja tuo erinomaista näkyvyyttä ja huomiota Suomelle. Kokoukset järjestetään vuorovuosin Helsingissä ja LDC-maassa ja Suomen kokousvuodet ovat seuraavat: 2023 – 2025 – 2027 syksy tai 2028 alkuvuosi.

Rahoituspäätös

2 345 800 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

  • UN-OHRLLS
  • YK:n yliopisto/WIDER

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89893278

Tunnus

UHA2022-003402

Sivua muokattu

03.01.2023