Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

EBRD:n Sustainable Infrastructure Fund/Suomen osallistuminen

Kuvaus

EBRD perusti v. 2004 monenvälisen Early Transition Countries (ETC) -rahaston. Sittemmin rahaston nimeksi on vaihdettu Sustainable Infrastucture Fund. Sen kohdemaita ovat entisen Neuvostoliiton alueen köyhimmät maat Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Kirgisia, Moldova, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan ja Valko-Venäjä sekä Mongolia. Rahaston hankkeiden kautta voidaan vaikuttaa alueen talouteen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Rahaston keskeisiä tavoitteita ovat 1) peruspalveluiden, kuten vedensaannin, vesi- ja jätehuollon sekä kaukolämmityksen saatavuuden parantaminen, 2) köyhyyden vähentäminen lisäämällä yksityiselle sektorille sijoittuvia kestäviä työpaikkoja, 3) taloudellisen epätasa-arvoisuuden vähentäminen ja 4) ihmisten elämänlaatua parantavien innovaatioiden tukeminen. Ensisijaisia hyödynsaajia ovat hallitukset, viranomaiset ja yritykset. Rahaston perustamisen myötä investoinnit alueelle ovat moninkertaistuneet. Hankkeilla on kehitetty mm. yksityissektorin yrittäjyyttä sekä vesi- ja jätehuoltoa sekä julkista liikennettä. Suomi on tukenut rahastoa v. 2004-2014 yhteensä 4,3 miljoonalla eurolla ja osallistunut rahaston toimintaan. Vuonna 2012 tehdyn Laajemman Euroopan aloitteen välievaluoinnin mukaan rahaston toiminta on ollut tehokasta ja sen avulla Suomi voi tukea toimintaa, jonka vaikutukset ovat kahdenvälisiä hankkeita laajempia. Suomi kohdistaa rahastoon 3 miljoonan euron lisärahoituksen vuosille 2022-2024.

Rahoituspäätös

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Rahoituspolitiikka ja -hallinto 16%
  • Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 55%
  • Liike-elämän hallinto 29%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

10200101

Tunnus

UHA2022-019877

Sivua muokattu

29.12.2022