Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

MOPAN

Kuvaus

MOPAN (Multilateral Organisation Performance Assessment Network) on monenkeskisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten suoriutumista arvioiva verkosto, johon kuuluu 19 jäsenmaata. Verkoston tehtävänä on tukea jäsenmaitaan kehitys- ja humanitaarista rahoitusta saavien monenkeskisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten suoriutumisen, sekä niiden toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden arvioimisessa tekemällä niistä säännöllisin väliajoin arvioita. MOPANilla on tärkeä ”niche”, koska sillä on kyky tarjota koko monenkeskisen järjestelmän laajuista näkökulmaa hyödyntäen tietopohjaansa erityyppisistä monenkeskisistä järjestöistä/kehitysrahoituslaitoksista. MOPAN tukee jäsenmaitaan vastaamaan tilivelvollisuutta koskeviin vaatimuksiin, tukee monenkeskisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten toiminnan kehittämistä, vaikuttaa monenkeskisen järjestelmän uudistusprosesseihin ja edistää vahvemman monenkeskisen järjestelmän kehittymistä. MOPANin arvioinneissa käytetään ns. MOPAN 3.1 –arviointimetodologiaa, joka pyrkii ymmärtämään monenkeskisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten systeemejä, politiikkoja ja käytänteitä globaalilla, alueellisella ja maatasolla. Metodologia arvioi järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten suoriutumista viidellä osa-alueella: strateginen johtaminen, operatiivinen hallinto, kumppanuudet, toimeenpano ja tulokset. MOPAN tilasi itsenäisen evaluoinnin vuonna 2020. Se kattoi verkoston toiminnan vuosina 2015-2021. Evaluointi tarkasteli MOPAN:in tehokkuutta, tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Evaluointi sisältää 9 suositusta. Yksi keskeisimmistä suosituksista oli, että MOPANin jäsenmaiden tulisi laatia keskipitkän aikavälin strategia ja -visio ja ottaa käyttöön erityisiä tilivelvollisuusprosesseja, jotka sitä tukevat. MOPANin työohjelmakausi 2023-24 on poikkeuksellisesti 2-vuotinen. Kyseessä on ns. siirtymäkausi, jonka aikana on tarkoitus laatia evaluaation suosittelema keskipitkän aikavälin strategia ja –visio, sekä tehdä päätös siitä, esitetäänkö MOPANin sihteeristön muuttamista OECD:n Part II –elimeksi. OECD:n Part I –elinten työ katetaan jäsenmaiden maksamilla jäsenmaksuilla (tämä on vajaa kolmannes järjestön kokonaisbudjetista). Part II –elinten työtä rahoitetaan kohdennetulla vapaaehtoisella rahoituksella ja niiden rahoittamiseen osallistuu myös OECD:n ulkopuolisia maita.

Rahoituspäätös

396 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Multilateral Organisation Performance Assessment Network

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89891992

Tunnus

UHA2022-019289

Sivua muokattu

27.12.2022