Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rooli Afrikan konfliktinestossa

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on syventää ymmärrystä koskien uskonnollisten ja perinteisten yhteisöjen johtajien roolia estää ja lieventää kapinallistoimintaan ja ilmastonmuutokseen liittyviä konflikteja. Hankkeen toteuttajana toimii ACCORD (The African Centre for the Contructive Resolution for Disputes) yhteistyössä Suomen rahoittaman ja KUA:n hallinnoiman verkoston The Network for Religious and Traditional Peacemakers (NRTP) kanssa. ACCORD ja NRTP-verkosto laativat aiheesta keskustelupaperin ja järjestävät keskustelutilaisuuden, joka tuo yhteen uskonnollisia ja perinteisiä johtajia ja jossa he voivat yhdessä pohtia rooliaan Afrikan kapinallistoimintaan ja ilmastonmuutokseen liittyvissä konflikteissa. Tilaisuudesta julkaistaan raportti toimenpidesuosituksineen. Hankkeen tulostavoitteina on 1) lisätä ymmärrystä uskonnollisten ja perinteisten johtajien roolista konfliktien ehkäisyssä, lieventämisessä ja ennakkovaroituksessa; 2) lisätä uskonnollisten ja perinteisten johtajien yhteistyötä rauhanrakennuksessa; ja 3) lisätä tiedon ja kokemuksen tuottamista ja saatavuutta konfliktinhallintaa varten ja samalla näin tehostaa ACCORD:n konfliktinehkäisy- ja innovaatioverkostoa (ACCORD’s Conflict Prevention and Innovation Network, ACPIN). Hanke toteutetaan vuoden 2023 maaliskuun loppuun mennessä. Hankkeelle on myönnetty 51 000 euroa UM:n rauhanvälityksen määrärahoista.

Rahoituspäätös

51 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

  • The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes
  • Kirkon Ulkomaanapu

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

21605563

Tunnus

UHA2022-019253

Sivua muokattu

22.12.2022