Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF); kahdeksas lisärahoituskierros, vuoden 2022 tuki

Kuvaus

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (Global Environment Facility, GEF) perustettiin alun perin Maailmanpankin pilottihankkeeksi avustamaan maailmanlaajuista ympäristönsuojelua. Vuonna 1992 GEF:n osapuolet päättivät muodostaa siitä Rion ympäristöhuippukokouksen toimintasuunnitelmassa (Agenda 21) sovitun mukaisesti YK:n ilmastopuitesopimuksen (UNFCCC) ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) rahoitusinstrumentin. Uuden muotoinen GEF aloitti toimintansa vuonna 1994. GEF toimii "rahoitusmekanismina" viidelle yleissopimukselle: luonnon monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (CBD), ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimus (UNFCCC), Tukholman yleissopimus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP), YK:n yleissopimus aavikoitumisen torjumiseksi (UNCCD) ja elohopeaa koskeva sopimus (Minamata). GEF:n tarkoituksena on saavuttaa globaaleja ympäristöhyötyjä tukemalla kehitysmaiden ympäristötoimia. GEF toimii viidellä temaattisella pääalueella, jotka eivät rajoitu yllä mainittuihin sopimuksiin: luonnonmonimuotoisuus, kemikaalit ja jätteet, ilmastonmuutoksen hillintä, kansainväliset vedet, sekä maaperän köyhtyminen. Lisäksi GEF:llä on integroitu lähestymistapa kestävämpien elintarvikejärjestelmien, metsänhoidon ja kaupunkien tukemiseksi. GEF:n kahdeksannen lisärahoituskauden ohjelma-arkkitehtuuri, pohjautuu ”terve planeetta, terveet ihmiset” -ajattelulle. Samalla integroitujen ohjelmien määrää nostettiin edellisen lisärahoituskauden neljästä yhteentoista. GEF on verkostomaisesti järjestäytynyt. Sillä on itsenäinen sihteeristö sekä evaluaatiotoimisto ja sen varainhoitajana toimii Maailmanpankki, joka kanavoi tukea toimeenpanevien järjestöjen kuten YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kautta. Suomi on osallistunut GEF:n rahoitukseen alusta lähtien. Suomen tuki seitsemännellä lisärahoituskaudella (2018-2022) oli yhteensä 26,9 miljoonaa euroa miljoonaa euroa ja tällä kierroksella 48 miljoonaa euroa.

Lisätietoa

http://www.thegef.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

48 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

  • Maailman ympäristörahasto
  • Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890005

Tunnus

UHA2022-017611

Sivua muokattu

22.12.2022