Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Afrikan Unionin rauhanvälityksen tukihanke

Kuvaus

Suomen hankeyhteistyötä Afrikan Unionin (AU) rauhanvälityksen ja konfliktineston tukea varten jatketaan nelivuotisella hankkeella African Union Mediation Support Project vuosina 2023 – 2026. Yhteistyö on Suomen AU-suhteiden lippulaiva. AU-suhteet ja rauhanvälitys ovat Suomen Afrikka-strategian prioriteetteja. Hankkeen vastuuyksikkönä AU:n komission (AUC) poliittisten asioiden, rauhan ja turvallisuuden osastolla (Department of Political Affairs, Peace and Security, D-PAPS) on rauhanvälityksen ja -dialogin alaosasto (Mediation and Dialogue Division, MDD). Hanketoteuttajana jatkaa D-PAPS:n pyynnöstä CMI — Martti Ahtisaari Peace Foundation (CMI). Suomen rahoitus hankkeelle kanavoidaan valtionavustuksena CMI:lle. Nykyinen CMI:n toteuttama kolmivuotinen hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa. Suomen tähänastisella yhteistyöllä vuodesta 2009 lähtien on vahvistettu AU:n rauhanvälityksen tukirakenteita merkittävästi. Konkreettisia tuloksia ovat mm. Afrikan naisrauhanvälittäjien FemWise Africa -verkoston perustaminen ja institutionalisointi, AU:n korkean tason rauhanvälittäjien missioiden mahdollistaminen, korkean tason rauhanvälittäjien vuosittaisen retriitin vakiintuminen sekä rauhanvälityksen työkalujen kehittäminen. Jatkohankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on AU:n vahvistunut kyky ehkäistä ja ratkaista konflikteja tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja inklusiivisesti. Välittöminä tavoitteina on tukea D-PAPS:n suorituskykyä 1) vahvistaa AU:n oikea-aikaisia ja tehokkaita ehkäisevän diplomatian, rauhanvälityksen ja dialogien interventioita, 2) vahvistaa naisten ja nuorten osallistumista konfliktinestoon, rauhanvälitykseen ja dialogeihin, 3) lisätä rauhanvälityksen ja dialogien tuen koordinaatiota alueellisten rakenteiden kanssa, sekä 4) vahvistaa politiikan ja tietopohjan kehittämistä ja levittämistä rauhanvälityksen, ehkäisevän diplomatian ja dialogien tukemiseksi. Niitä toteuttaviin komponentteihin on ryhmitelty ja budjetoitu hankkeen tuotokset ja toiminnot. Hankkeen toteutus pohjautuu CMI:n yhdessä D-PAPS:n kanssa valmistelemaan hankedokumenttiin ja yhteiseen hankehallintoon. Hanke alkaa kuuden kuukauden inception-vaiheella. UM:n rahoitus hankkeelle vuosina 2023 – 2026 on yhteensä neljä miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

  • CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation sr
  • African Union (excluding peacekeeping facilities)

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892495

Tunnus

UHA2022-017309

Sivua muokattu

22.12.2022