Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Humanitaarinen apu; yleisrahoitus YK:n keskitetylle hätäapurahastolle (CERF)

Kuvaus

Ulkoministeriö myöntää 6 miljoonaa euroa YK:n keskitetylle hätäapurahastolle Cerfille. Maailman humanitaarinen tilanne on heikentynyt edelleen vuoden 2022 aikana. Hätäavun ja suojelun tarpeessa olevien ihmisten määrä on kasvanut 324 miljoonaan. YK:n humanitaaristen operaatioiden toteuttamiseen tarvittavasta 51,7 miljardista dollarista on rahoitettu vasta 24,2 miljardia. Cerfin rahoitustilanne on heikompi kuin koskaan vuoden 2017 jälkeen. Se on saanut marraskuun loppuun mennessä kerättyä vain 52,6 prosenttia 1 miljardin dollarin rahoitustavoitteestaan. Cerf on strateginen humanitaarinen rahasto, joka nopeuttaa YK-järjestelmän reagointia kriiseihin, lisää rahoituksen ennustettavuutta ja parantaa avun oikea-aikaisuutta. Se reagoi erityisen nopeasti äkillisiin katastrofeihin ja pyrkii varmistamaan riittävät resurssit alirahoitetuissa humanitaarisissa kriiseissä. Cerfin rahoituspäätöksissä kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvoon (ml. seksuaalinen väkivalta), vammaisinkluusioon, suojeluun ja koulutukseen hätätilanteissa. Cerfin kautta Suomi pystyy vastaamaan humanitaarisiin kriiseihin myös niissä maissa, joihin ei humanitaarisen avun budjetin puitteissa voida osoittaa korvamerkittyä rahoitusta. Suuren globaalin rahoitusvajeen takia Cerfin strateginen merkitys korostuu entisestään.

Rahoituspäätös

6 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 100%

Rahoituskanava

Central Emergency Response Fund

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89841801

Tunnus

UHA2022-020921

Sivua muokattu

21.12.2022