Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

KV. RAH.LAIT/Monenkeskinen velkahelpotusaloite (MDRI) IDA:ssa ja AfDF:ssä

Kuvaus

Monenkeskisellä velkahelpotusaloitteella (Multilateral Debt Relief Initiative, MDRI) tuetaan köyhiä, raskaasti velkaantuneita maita. Aloite perustuu G8-ryhmän heinäkuussa 2005 tekemälle esitykselle, jonka mukaan HIPC -aloitteeseen (Heavily Indebted Poor Countries) kuuluville maille annetaan velat täysimääräisesti anteeksi niiden saavuttaessa HIPC-ohjelman mukaisen päätepisteen. Velkojen anteeksiantamisen myötä ohjelma kannustaa kehitysmaita jatkamaan poliittisia uudistuksia. MDRI:n tarkoituksena on myöntää velkahelpotuksia vaikeasti velkaantuneille köyhille maille velkatason vakauden varmistamiseksi ja resurssien vapauttamiseksi köyhyyden vähentämiseen tähtäävään toimintaan. MDRI-aloitteessa on mukana kaikkiaan 39 HIPC-ohjelmaan hyväksyttyä maata, joista 36 on saavuttanut ohjelman mukaisen päätepisteen. MDRI- ja HIPC-ohjelmilla on ollut merkittävä vaikutus mukana olevien maiden velkataakkaan ja sitä kautta niiden julkisten talouksien finanssipoliittiseen liikkumavaraan. MDRI:n toimeenpanon lähtökohtana on, että rahoittajamaat korvaavat täysimääräisesti velkojen anteeksiannosta aiheutuvat kustannukset IDA:lle ja AfDF:lle. MDRI on hyvin pitkän tähtäimen kehityssitoumus, sillä sen on sovittu ulottuvan IDA:n osalta vuoteen 2044 ja AfDF:n osalta vuoteen 2054 asti. Suomi on muiden Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin jäsenvaltioiden kanssa antanut tukensa MDRI-aloitteen toimeenpanolle ja sitoutunut kompensoimaan ao. rahoituslaitoksille velkahelpotusten vuoksi saamatta jäävät lainapalaumat. MDRI-aloitteen kustannusarviota tarkennetaan IDA- ja AfDF -lisärahoitusneuvottelujen yhteydessä kolmen vuoden välein. Koronapandemiasta johtuen IDA-20 rahoituskierrosta aikaistettiin vuodella, minkä vuoksi IDA- ja AfDF-lisärahoitusneuvottelut eivät jatkossa noudata samaa aikasykliä. Suomi on vuosina 2006, 2008, 2011, 2014, 2017 ja 2020 tehdyillä päätöksillä antanut vuoteen 2032 ulottuvat sitoumukset Maailmanpankille ja Afrikan kehityspankille aiheutuvien kustannusten kompensoimiseksi. Nyt myönnettävällä rahoituksella jatketaan Suomen rahoitussitoumuksia vuoteen 2035 asti, varmistaen Suomen täysimääräinen osallistuminen MDRI:n kompensaatioon IDA20- ja AfDF16-lisärahoituskausille.

Lisätietoa

www.afdb.org ja www.wbg.org

Rahoituspäätös

18 040 788 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

  • IDA - Monenkeskinen velkahelpoitusaloite
  • Afrikan kehitysrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700168

Tunnus

UHA2022-015758

Sivua muokattu

19.12.2022