Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Ilmatieteen laitos/ Meteorologian alan yhteistyö

Kuvaus

Ilmatieteen laitos on toteuttanut meteorologian alan hanketta Kirgisiassa kansallisen laitoksen Kyrgyzhydrometin kanssa vuodesta 2014 alkaen. Hanke toteutetaan instituutioiden välisenä yhteistyönä. Tarkoituksena hankkeessa on vahvistaa Kyrgyzhydrometin kapasiteettia siten, että Kyrgyzhydromet pystyy tuottamaan sää-, ilmasto- ja ympäristötietoa sekä nnakkovaroituspalveluita Kirgisian yhteiskunnan hyödyksi. Ensimmäisten vaiheiden tärkeimpinä saavutuksina voidaan mainita automaattisen ilmanlaadun tarkkailuaseman perustaminen Bishkekiin, Maailmanpankin rahoituksella hankittujen laitteiden käytön koulutus sekä Kyrgyzhydrometin strategisen suunnittelun ja tietohallintaprosessin kapasiteetin vahvistuminen Ilmatieteen laitoksen antaman koulutuksen ja tuen ansiosta. Hankkeen kolmannessa vaiheessa (2023-2026) päätavoitteena on edesauttaa Kirgisian sää-, varoitusjärjestelmä- ja ilmanlaatutietojen kehittämistä vastaamaan Kirgisian yhteiskunnan tarpeita, sekä kehittää jäätikköjen tutkimusta. Hankkeen tärkein teema on edistää ilmastokestävyyttä ja vahvistaa ilmastonmuutokseen varautumista. Jatkovaihe on tärkeä myös jo saavutettujen tulosten kestävyyden varmistamiseksi. Kyrgyzhydrometin henkilöstön kapasiteetin vahvistamista jatketaan laaja-alaisella koulutuksella. Mukana ovat jäätiköiden ja lumen monitorointi ja tutkimustyö. Kolmannen vaiheen tulostavoitteet ovat: 1. Kapasiteetin vahvistaminen liittyen vakavien sääilmiöiden havainnointiin ja sään ennustamiseen sekä ennakkovaroitusjärjestelmiin 2. Vahvistunut kapasiteetti jäätiköiden ja lumen tutkimiseen, liittyen erityisesti jäätiköiden lumimassojen sekä ilmanlaadun ja ilmastonmuutoksen välisiin yhteyksiin. 3. Kehittyneemmät ilmanlaadun tarkkailu- ja mallinnuspalvelut. Hankkeen suora hyödynsaaja on Kyrgyzhydromet ja sen osastot, muita hyödynsaajia ovat hallitus ja eri virastot sekä muut ryhmät, jotka tarvitsevat ennakkovaroituksia sekä sää- ja ympäristötietoja (maanviljelijät, turismi, energia-ala, liikenne). Kolmannen vaiheen budjetti on 1 000 000 euroa.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Meteorologiset palvelut 100%

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67302615

Tunnus

UHA2022-001502

Sivua muokattu

14.12.2022