Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Ilmatieteen laitos/ Meteorologian alan yhteistyö

Kuvaus

Ilmatieteen laitos on toteuttanut meteorologian alan hanketta Tadzhikistanissa kansallisen laitoksen Tajikhydrometin kanssa vuodesta 2014 alkaen. Hanke toteutetaan instituutioiden välisenä yhteistyönä. Tarkoituksena hankkeessa on vahvistaa Tajikhydrometin kapasiteettia siten, että Tajikhydromet pystyy tuottamaan sää-, ilmasto- ja ympäristötietoa sekä ennakkovaroituspalveluita Tadzhikistanin yhteiskunnan hyödyksi. Aiempien vaiheiden tärkeimpinä saavutuksina voidaan mainita automaattisen ilmanlaadun tarkkailuaseman perustaminen Dushanbehen, Maailmanpankin rahoituksella hankittujen laitteiden käytön koulutus sekä Tajikhydrometin strategisen suunnittelun ja tietohallintaprosessin kapasiteetin vahvistuminen Ilmatieteen laitoksen antaman koulutuksen ja tuen ansiosta. Hankkeen kolmannessa vaiheessa (2023-2026) päätavoitteena on edesauttaa sää-, varoitusjärjestelmä- ja ilmanlaatutietojen kehittämistä vastaamaan yhteiskunnan tarpeita, sekä kehittää jäätikköjen tutkimusta. Hankkeen tärkein teema on edistää ilmastokestävyyttä ja vahvistaa ilmastonmuutokseen varautumista. Jatkovaihe on tärkeä myös jo saavutettujen tulosten kestävyyden varmistamiseksi. Tajikhydrometin henkilöstön kapasiteetin vahvistamista jatketaan laaja-alaisella koulutuksella. Mukana on jäätiköiden ja lumen monitorointi ja tutkimustyö. Kolmannen vaiheen tulostavoitteet ovat: 1. Kapasiteetin vahvistaminen liittyen sään ennustamiseen ja ennakkovaroitusjärjestelmiin. 2. Vahvistunut kapasiteetti jäätiköiden ja lumen monitorointiin ja tutkimiseen. 3. Kehittyneemmät ilmanlaadun tarkkailu- ja mallinnuspalvelut. Hankkeen suora hyödynsaaja on Tajikhydromet ja sen eri osastot, muita hyödynsaajia ovat hallitus ja eri virastot sekä muut ryhmät, jotka tarvitsevat ennakkovaroituksia sekä sää- ja ympäristötietoja (maanviljelijät, turismi, energia-ala, liikenne). Kolmannen vaiheen budjetti on 1 000 000 euroa.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Meteorologiset palvelut 100%

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67102208

Tunnus

UHA2022-001501

Sivua muokattu

14.12.2022