Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Oikeusvaltioyhteistyö

Kuvaus

Inklusiivisten, rauhanomaisten ja demokraattisten yhteiskuntien vahvistaminen on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja yksi kehityspolitiikan paniopisteistä. Työ perustuu laajaan demokratianäkemykseen, jossa ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallinnon edistäminen sekä korruption kitkeminen nähdään kaikki tärkeinä ja toisistaan riippuvaisina. Suomen oikeusvaltioyhteistyön tavoitteena on tukea kehittyviä maita oikeusvaltion perusteiden luomisessa ja vahvistamisessa, oikeusvaltioinstituutioiden toimintakyvyn kehittämisessä ja lainsäädännön vahvistamisessa. Vuonna 2021 perustetun Oikeusvaltiokeskuksen tarkoitus on koota suomalainen oikeusvaltioalan asiantuntemus kehittyvien maiden tueksi tarjoamalla asiantuntemusta, koulutusta sekä muuta tukea osana Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden edistämistä. Keskuksen toiminta rahoitetaan kehitysyhteistyövaroista.

Rahoituspäätös

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

Helsingin yliopisto

Ota yhteyttä

keo-02

Rahoituskohteen numero

89893116

Tunnus

UHA2022-019926

Sivua muokattu

14.12.2022