Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.04.2019

Kehitysyhteistyöhankkeiden tarkastus

Kuvaus

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on kehitysyhteistyövarojen käytön oikeellisuuden, tehokkuuden, taloudellisuuden ja sisäisen valvonnan varmistaminen sekä laadun ja riskienhallinnan kehittäminen. Tarkastuksen piiriin kuuluu kohteena olevien toiminnan, taloudenhoidon ja tilinpidon tarkoituksenmukaisuuden ja oikeellisuuden tarkastaminen. Sisäisen tarkastuksen yksikkö teettää ja suorittaa kehitysyhteistyövaroja käyttävien osastojen, yksiköiden, edustustojen, hankkeiden ja järjestöjen tarkastuksia. Sisäisen tarkastuksen toiminto on osa ulkoasiainhallinnon sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, joka on ministeriön johdon vastuulla ja jota toteutetaan johdon ohjauksessa. Vuonna 2019 kehitysyhteistyön osalta tarkastetaan seuraavat kokonaisuudet: • Yksityisen sektorin instrumentit: Finnfund, Finnpartnership, PIF, BEAM ja Finanssisijoitukset • Kehitysyhteistyön tutkimus • Kehitysyhteistyön maksatusten kontrollit • Tansanian, Etiopian ja Sambian maaohjelmien jälkitarkastukset Tarkastukset suoritetaan vuosittain tehtävän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Varsinaisen tarkastustyön suorittaa osaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab voimassa olevan puitesopimuksen mukaisesti. Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan erillinen toimeksianto ja tarkastusraportti. Tarkastusraportin valmistuttua tarkastuksen kohteelta pyydetään kommentit raportin suosituksiin. Tämän jälkeen sovitaan yhteisesti suositusten edellyttämistä toimenpiteistä. Sisäisen tarkastuksen yksikkö seuraa toimenpiteiden toteuttamista.

Rahoituspäätös  16.04.2019

450 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

KPMG Suomi

Ota yhteyttä

sty-00

Rahoituskohteen numero

89807801

Tunnus

UHA2019-002413

Sivua muokattu

07.05.2019