Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,03.05.2019

Ohjelman suunnittelu

Kuvaus

Kenian ohjelmansuunnittelumäärärahaa käytetään käynnissä olevan yhteistyön seurantaan ja arviointiin; maaohjelman suunnitteluun ja kehittämiseen sekä henkilöstön kapasiteetin kehittämiseen.

Rahoituspäätös  03.05.2019

550 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24811401

Tunnus

UHA2019-001608

Sivua muokattu

08.05.2019