Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.04.2019

Afrikan Unionin konfliktineston ja rauhanvälityksen kapasiteetin tukihanke

Kuvaus

Suomen pitkäaikaista hankeyhteistyötä Afrikan Unionin kanssa rauhanvälityksen alueella jatketaan uudella kolmivuotisella hankkeella vuosina 2019 – 2022. Suomi rahoitti AU:n rauhanvälityksen tuen kehittämishanketta 2009 - 2019. Hankkeessa saavutettiin merkittäviä tuloksia rauhanvälityksen rakenteiden vahvistumisessa Afrikan rauhan ja turvallisuuden arkkitehtuurin (APSA) puitteissa, kuten Afrikan naisrauhanvälittäjien FemWise-verkoston perustaminen, korkean tason rauhanvälittäjien vuosittaisen retriitin vakiintuminen ja rauhanvälityksen työkalujen kehittäminen. Uuden hankkeen pitkän aikavälin tulostavoitteena on AU:n komission (AUC) rauhan ja turvallisuuden osaston (PSD) parantunut kapasiteetti panna toimeen ennalta ehkäisevän diplomatian ja rauhanvälityksen interventioita gender-sensitiivisellä tavalla. Välittöminä tulostavoitteina on PSD:n vahvistunut osaaminen ja toimintakyky interventioiden teknisen tuen, Afrikan FemWise-naisrauhanvälittäjäverkoston sihteeristön ja tiedonhallinnan osalta. Tulostavoitteisiin pääsemiseksi hanke tukee toimintoja koskien 1) strategista ja operatiivista suorituskykyä, 2) inklusiivisuutta ja gender-sensitiivisyyttä, sekä 3) tiedonhallintaa. Hankkeen hyödynsaajia, joita AU edustaa, ovat AU:n ja alueellisten järjestöjen ennalta ehkäisevän diplomatian ja rauhanvälityksen instituutiot, alan ammattilaiset, sekä viime kädessä yhteisöt konfliktiherkillä alueilla. Suomen tuki hankkeelle kanavoidaan valtionavustuksena suomalaisen Crisis Management Initiative (CMI) -järjestön kautta. Se toteuttaa hanketta yhdessä AUC/PSD:n kahden yksikön kanssa. Suomen rahoitus hankkeelle vuosina 2019 – 2022 on yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  16.04.2019

2 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Rahoituskanava

  • Crisis Management Initiative
  • African Union (excluding peacekeeping facilities)

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892432

Tunnus

UHA2017-004691

Sivua muokattu

08.05.2019