Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Eteläisen ja Itä-Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusrahasto

Kuvaus

Pohjoismaiden kehitysrahasto (Nordic Development Fund - NDF) hallinnoi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämiseen tähtäävää Energia- ja ympäristökumppanuusrahasto EEP:tä, jonka toimialue kattaa 15 eteläisen ja Itä-Afrikan maata. Rahasto on jatkoa vuonna 2010 Ulkoministeriön käynnistämälle EEP:n vaiheille 1 ja 2. EEP on yksi Suomen merkittävimmistä yksittäisistä ilmastonmuutos-interventioista. Rahaston Impact-tason tavoitteena on tukea kestävän energian (SDG7) kautta sekä ilmastotavoitteen (SDG13) että myös muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista (SDGt 1, 5, 8). Suomen rahoitus EEPn rahastolle on tähän asti ollut yhteensä 20,9 milj. euroa v. 2018-2022. NDF on itse sijoittanut rahastoon 22 milj. euroa ja Itävallan kehitysyhteistyövirasto ADA 3 milj. euroa. Lisäksi Sveitsi (8,5 milj. euroa) ja Islanti (2 milj.) ovat liittyneet EEP:n rahoittajien joukkoon vuoden sisään ja Tanska suunnittelee liittymistä ohjelmaan. Lisärahoitusta, yhteensä 9,5 milj. euroa vuosille 2023 - 2025, haetaan hiljaisessa menettelyssä Suomen rahoitusosuuden kasvattamiseksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi. Laaturyhmän huomiot hankkeen DAC-tavoitteiden muuttamiseksi 25% hillintä ja 75% sopeutuminen on tehty. Lisäksi kumppanuusrahaston päivitetty tulos- ja riskikehikot on lisätty. Esitetään, että laaturyhmä puoltaa hiljaisella menettelyllä 9.500.000 € lisämyönnön myöntämisen EEP-ohjelmalle kuluvan vuoden valtuudesta maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön momentilta 24.30.66.2.1.

Rahoituspäätös

9 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Energiantuotanto uusiutuvilla lähteillä - useammat teknologiat 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset

Rahoituskanava

Pohjoismainen kehitysrahasto

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28924139

Tunnus

UHA2022-019689

Sivua muokattu

13.12.2022