Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Unescon kansainvälinen viestinnän kehittämisohjelma IPDC

Kuvaus

Vuonna 1945 perustetun YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon ydintehtävänä on ylläpitää rauhaa ja turvallisuutta ja edistää ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutumista. Suomen Unesco-rahoituksen temaattisina painopisteinä on tyttöjen ja naisten koulutuksen tukeminen, ammatillisen ja teknillisen koulutuksen kehittäminen sekä sananvapauden, mediakehityksen ja tietoon pääsyn edistäminen. Tyttöjen ja naisten koulutuksen tukeminen edistää tasa-arvoa, ihmisoikeuksien toteutumista ja kestävää kehitystä. Ammatillisen ja teknillisen koulutuksen kehittämisellä luodaan mahdollisuuksia yhteiskunnalliselle ja työelämään osallistumiselle ja ennalta ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista. Sanan- ja lehdistönvapaus ja pluralistinen ja riippumaton media ovat edellytyksiä demokraattisen yhteiskunnan kehitykselle. Unescon viestintä- ja informaatio-ohjelman tavoitteena on sanan- ja lehdistön vapauden, mediakehityksen ja tietoon pääsyn edistäminen, missä sillä on johtava rooli globaalisti. Tärkeinä painopisteinä ovat sukupuolten tasa-arvo, Afrikka, vähiten kehittyneet maat (LDC), pienet saarivaltiot (SIDS) sekä nuoriso. Suomen rahoitus viestintä- ja informaatiosektorille kanavoidaan kansainvälisen viestinnän kehittämisohjelma IPDC:n kautta. Ohjelman avulla vahvistetaan kansallisten ja paikallisten mediainstituutioiden kapasiteettia, tuetaan riippumattomia medioita sekä kehitetään toimittajien koulutusta kiinnittäen huomiota toimittajien turvallisuuden lisäämiseen. Rahoitus IPDC-ohjelmalle vuosille 2023-2024 on yhteensä 400 000 € (200 000 € vuodessa).

Rahoituspäätös

400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 70%
  • Radio, televisio ja painettu media 20%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 10%

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892826

Tunnus

UHA2022-019905

Sivua muokattu

13.12.2022