Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki UNECE:n rajavesisopimuksen työohjelmalle

Kuvaus

YK:n alaisen Euroopan talouskomission (UNECE) rajavesisopimus (1992) luo puitteet alueelliselle rajavesistöyhteistyölle. UNECE:n rajavesisopimus edistää merkittävällä tavalla rajavesistöjen oikeudenmukaista käyttöä, suojelua ja yhteistyötä sopimuspuolten kesken. Sopimus vähentää konflikteja, lisää turvallisuutta sekä edistää vesivarojen kestävää käyttöä. Sopimus ehkäisee ja vähentää sellaista vesien pilaantumista, jonka vaikutukset ulottuvat maasta toiseen. Myös UNECE:n ulkopuoliset YK-maat voivat liittyä sopimukseen vuonna 2016 voimaan astuneen sopimusmuutoksen ansiosta ja useat ODA-kelpoiset maat ovat liittyneet tai kiinnostuneita liittymään sopimukseen. Sopimuksella on näin ollen maailmanlaajuista merkitystä rajavesiyhteistyön edistäjänä. Suomi on aktiivinen toimija globaalissa rajavesiyhteistyössä. Suomi on tehnyt pitkään politiikkatason yhteistyötä UNECE:n rajavesisopimuksen sihteeristön kanssa, minkä lisäksi UM on aiemmin rahoittanut UNECE:n rajavesihankkeita Keski-Aasiassa. Suomi on vahvasti edustettuna rajavesisopimuksen byroossa sekä keskeisissä työryhmissä. Esitettävä tuki UNECE:n rajavesisopimuksen työohjelmalle 2022-2024 kohdistuu työohjelman toimeenpanolle kohdistuu ODA-kelpoisiin maihin.

Lisätietoa

https://www.unece.org/env/water.html(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Vesipolitiikka ja -hallinto 80%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 20%

Rahoituskanava

YK:n Euroopan talouskomissio

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892615

Tunnus

UHA2022-017586

Sivua muokattu

12.12.2022