Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Suomi-IDB Invest ilmastorahasto

Kuvaus

Kyseessä on 50 miljoonan euron rahastosijoitus kehityspoliittisesta finanssisijoitusmäärärahasta Suomen ja IDB Investin yhdessä perustamaan ilmastorahastoon. Rahaston tavoitteena on rahoittaa yksityisen sektorin investointeja ja houkutella yksityistä pääomaa matalahiilisyyttä ja ilmastokestävyyttä tukeviin projekteihin Latinalaisen Amerikan alemman keskitulotason maissa, pienissä saarivaltioissa ja myös ylemmän keskitulotason maissa sovittujen reunaehtojen täyttyessä. Sijoitukset keskittyvät etenkin Keski-Amerikan ja Karibian alueelle maihin ja alueisiin, jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta, ja joissa on merkittävä rahoitustarve. Rahaston on tarkoitus olla monialainen kattaen mm. uusiutuva energia, energiatehokkuuden edistämisen, kestävän maatalouden, maankäyttösektorin ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumishankkeet, matalahiiliset liikenneratkaisut ja muut hankkeet, jotka lisäävät ilmastonmuutokseen sopeutumista. Sijoitusten tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan tukea ilmastotavoitteiden lisäksi myös köyhyyden vähentämistä, sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä biodiversiteettiä. Ohjelmaan on sisäänrakennettu myös toimenpiteitä suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden aktivoimiseksi ja suomalaisen osaamisen hyödyntämiseksi. Rahasto voi käyttää sijoitusinstrumentteina pehmeäehtoisia lainoja, mezzanine-rahoitusta, pääomasijoituksia, takauksia ja muita instrumentteja. Rahaston suunniteltu kesto on 25 vuotta. Ensimmäiset viisi vuotta ovat sijoitusaikaa ja rahastoon sijoitettujen varojen takaisinmaksu alkaa 5 vuoden investointiperiodin jälkeen heti, kun sen tekemistä sijoituksista irtaudutaan.

Rahoituspäätös

50 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Energiantuotanto uusiutuvilla lähteillä - useammat teknologiat 80%
  • Maatalouden kehittäminen 10%
  • Katastrofiriskien vähentäminen 10%

Rahoituskanava

Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiö

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

49800409

Tunnus

UHA2022-001236

Sivua muokattu

12.12.2022