Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Rahoitus Aasian kehityspankin Sponsor Funded Staff Programmelle

Kuvaus

Tällä hankkeella ulkoministeriö rahoittaa Aasian kehityspankin Sponsor Funded Staff Programmea. Myönnettävällä rahoituksella katetaan kolmannen suomalaisen asiantuntijan sijoittaminen Aasian kehityspankkiin Manilaan. Rahoitusasiantuntija sijoittuu pankin yksityisen sektorin yhteistyön osastolle (PSOD) vastuunaan rahoitusportfolion rakentaminen ja hallinta. Aiemmalla kahdella varainmyöntöpäätöksellä rahoitettiin ykistyisen sektorin asiantuntija Aasian kehityspankin Hanoin toimistoon sekä opetusalan asiantuntija Aasian kehityspankin pääkonttoriin Manilaan. Manilaan sijoittettava rahoitusalan asiantuntija tukee yksityisen sektorin investointiportfolion rakentamista, due diligence -selvityksiä, ja hankkeiden hyväksymisprosessia.

Rahoituspäätös

800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän hallinto 100%

Rahoituskanava

Aasian kehityspankki

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79812750

Tunnus

UHA2022-019965

Sivua muokattu

12.12.2022