Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Systematic Observations Finance Facility (SOFF)

Kuvaus

Systematic Observations Finance Facilityn eli SOFF-aloitteen tavoitteena on investoida erityisesti vähiten kehittyneiden maiden (LDC) ja pienten kehittyvien saarivaltioiden (SIDS) säähavaintolaitteisiin ja –järjestelmiin niin, että nämä kykenevät tuottamaan laadukasta havaintotietoa ja että ne saadaan mukaan globaaliin havainto- ja seurantaverkostoon. Globaalissa säähavaintoverkostossa on suuria vajeita, erityisesti Afrikassa ja Tyynen meren saarivaltioissa. Laadukas sää- ja ilmastotieto on kuitenkin elinehto sää- ja ilmastoriskeihin varautumiselle ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Esimerkiksi sään ennakkovaroitusjärjestelmillä on kasvava rooli ihmishenkien pelastamisessa ja vahinkojen ja menetysten ehkäisyssä, mutta ne tarvitsevat toimiakseen luotettavaa havaintodataa. SOFF toimii yhtenä YK:n pääsihteeri Guterresin ”Early Warning Systems for All” –aloitteen pääpilarina. Sen tavoitteena on, että jokainen ihminen maapallolla olisi sään ennakkovaroitusjärjestelmien piirissä viiden vuoden sisällä. SOFF:in perustivat UNEP, UNDP ja WMO, jossa SOFF:n sihteeristö myös sijaitsee. Rahastonhoitaja on UN Multi-Partner Trust Fund (UNMPTF). SOFF-investointeja toteuttavat YK-järjestöt ja kehityspankit (tarjoten mahdollista lisärahoitusta). SOFF:n kestoksi on suunniteltu 10 vuotta. Se lanseerattiin 3.11.2021 COP26:ssa ja toiminta käynnistyi kesäkuussa 2022. SOFF voi hyödyntää suomalaista kokemusta ja osaamista kansainvälisestä yhteistyöstä meteorologian alalla.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Meteorologiset palvelut 100%

Rahoituskanava

  • UN-Multi Partner Trust Fund Office
  • Maailman ilmatieteellinen järjestö

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89893276

Tunnus

UHA2022-003380

Sivua muokattu

09.12.2022