Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

OECD:n kestävien investointien hanke Afrikassa

Kuvaus

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on tärkeä kansainvälistä kauppaa, talouskasvua ja yhteiskunnallista kehitystä globaalisti tukeva järjestö. Vuodesta 2006 OECD on käyttänyt Policy Framework for Investment (PFI) –työvälinettä arvioimaan kehitysmaiden investointiympäristöjen toimivuutta ja laatinut politiikkasuosituksia. Ulkomaisten ja kotimaisten investointien lisääminen on yksi merkittävimmistä edellytyksistä Afrikan kestävälle taloudelliselle kehitykselle ja köyhyyden vähenemiselle. Hankkeen pääasiallinen hyödynsaaja on Eteläisen Afrikan talousyhteisö (SADC). Muita hyödynsaajina ovat alueen yritykset työntekijöineen, ei-valtiolliset toimijat (ml. kansalaisjärjestöt), ja hallitukset sekä Afrikan vapaakauppa-alueen AfCFTA:n sihteeristö. Hanke arvioi miten SADC:n investointipolitiikkaa on toimeenpantu jäsenmaissa. Tämän pohjalta laaditaan maakohtaisia politiikkasuosituksia. Tuloksia voidaan hyödyntää Afrikan vapaakauppa-alueen ja muiden talousyhteisöjen investointityön kehittämisessä.

Rahoituspäätös

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 75%
  • Alueelliset kauppasopimukset (RTA) 25%

Rahoituskanava

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

Ota yhteyttä

kpo-10

Rahoituskohteen numero

29892488

Tunnus

UHA2022-020003

Sivua muokattu

09.12.2022