Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Energiatehokkuus- ja ympäristökumppanuusrahasto E5P

Kuvaus

E5P-rahaston vahvistaa kunnallisia investointeja itäisen kumppanuuden maissa lisäämällä energiatehokkuutta ja parantamalla ympäristön tilaa. E5P:llä on kokonaisvaltaisen lähestymistapa ja se yhdistää nk. vihreitä hankkeita, joissa on osallistavia toimia haavoittuville ryhmille ja alakohtaisia uudistuksia. Tämä tukee kuntien infrastruktuurirakennetta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävämmäksi. E5P:llä on yli 43 projektin portfolio, joiden kokonaisinvestointiarvo on lähes 1,259 miljardia euroa. Rahasto tukee osaltaan Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-lähentymisen tavoitetta. Rahaston valmisteilla olevien hankkeiden arvioitu rahoitustarve on yhteensä yli 230 miljoona euroa, josta Ukrainan osuus on 125 miljoonaa. Kiireellisiin tarpeisiin vastaavat hankkeet Ukrainassa keskittyvät rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn, kunnallisen kiinteän jätteen infrastruktuurin ja alueellisten lämmitysjärjestelmien turvaamiseen sekä rakennusten ja julkisen liikenteen energiatehokkuuden parantamiseen. Pidemmän aikavälin hankkeet tukevat maan jälleenrakennusta. E5P-rahasto on perustettu Ruotsin EU-puheenjohtajuuskaudella 2009. E5P:n perustamisen perusteena oli käsitellä Ukrainan ja muiden itäisen kumppanuuden (IK) maiden korkeaa energiaintensiteettiä ja ympäristönäkökohtia monenvälisen yhteistyön kautta. E5P:n toimintaa on jatkettu uudelle 10-vuotiskaudelle ja rahasto on toiminnassa 31.12.2029 asti. Suomi on tukenut E5P-rahastoa vuosina 2011-2014 ja 2020-2022 yhteensä 4 milj. eurolla.

Rahoituspäätös

6 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Vesihuolto ja sanitaatio - suuret järjestelmät 20%
  • Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 10%
  • Energiansäästö ja kysyntäpuolen tehokkuus 70%

Rahoituskanava

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki - technical co-operation and special funds (ODA-eligible

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89886701

Tunnus

UHA2022-019115

Sivua muokattu

12.12.2022