Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Maksuosuus otsonirahastolle

Kuvaus

Vuonna 1987 allekirjoitettu Montrealin pöytäkirja sisältää sitovia velvoitteita otsonikerrosta heikentävien aineiden sekä ilmastoa lämmittävien fluorihiilivetyjen tuotannon, kulutuksen ja kaupan vähentämiseksi. Vuonna 1990 perustettiin pöytäkirjan muutoksella monenkeskinen otsonirahasto (Multilateral Fund, MLF), jonka tarkoituksena on auttaa kehitysmaita siirtymään pois otsonikerrosta vahingoittavien aineiden sekä ilmastoa lämmittävien fluorihiilivetyjen käytöstä. Monenkeskinen otsonirahasto rahoitetaan teollisuusmaaosapuolten varoin YK:n maksuosuustaulukon perusteella. Rahaston suuruudesta päätetään kolmivuotiskausittain osapuolikokouksen päätöksellä, ja maksuvelvoite on sitova. Montrealin pöytäkirjan ylimääräinen osapuolikokous 16.7.2022 päätti virallisesti kuluvan kolmivuotiskauden rahoituksesta. Kokonaissummaksi sovittiin 2021-23 540 MUSD. Suomen osalta tämä tarkoittaa kiinteää valuuttakurssia käyttäen, että vuosimaksun suuruus vuosina 2021-23 on 987 212 EUR/v. Koska Suomi maksoi v. 2021 etukäteiskontribuutiona edellisen kauden vuosimaksun 1 064 772 euroa, tämä vähennetään Suomen kokonaissummasta ja vuoden 2022 maksuksi jää 909 652 euroa. Vuoden 2022 vuosimaksuna maksetaan maksupyynnön mukaisesti 909 652 euroa Montrealin monenkeskiselle otsonirahastolle.

Lisätietoa

http://www.multilateralfund.org/default.aspx(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös

909 652 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Biosfäärin suojelu 100%

Rahoituskanava

Otsonirahasto, Montreal protocol

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89824101

Tunnus

UHA2022-014656

Sivua muokattu

02.12.2022