Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Strateginen yhteisevaluointi kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun covid-19-vasteesta

Kuvaus

Covid-19-pandemia on ollut ennen näkemätön testi kehitysyhteistyötoimijoiden kyvylle reagoida nopeasti, mukautua muuttuviin prioriteetteihin, mobilisoida ja uudelleen suunnata resursseja sekä rakentaa ja ylläpitää koordinoitua globaalia vastetta. Onkin tärkeää ymmärtää, miten tämä yhteinen vaste on toiminut: mikä toimi ja mitä olisi voitu tehdä paremmin, jotta ollaan valmiimpia toimimaan tulevissa kriiseissä. Useat monenkeskiset organisaatiot sekä kahdenväliset avunantajat ovat arvioineet omia covid-toimiaan. Näissä arvioinneissa on keskitytty yksittäisen toimijan vasteeseen. Lisäksi on tehty muita evaluointeja, jotka ovat arvioineet jotain tiettyä puolta pandemiatoimissa: humanitaarista apua, MOPANin arvio monenkeskisestä järjestelmästä sekä YK-järjestelmän laajuinen evaluointi YK:n covid-vasteesta. Vähemmän tietoa on kuitenkin eri toimijoiden yhteisestä toiminnasta ja vaikutuksesta ja siitä, miten pandemiavaste on toiminut kumppanimaissa. Covid-vasteen strategisessa yhteisevaluoinnissa paino on erityisesti kumppanimaissa. Evaluoinnin tarkoitus on dokumentoida yhteiset toimet kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun osalta ml. pyrkimys maailmanlaajuiseen tasapuoliseen koronarokotteiden saatavuuteen. Tarkoituksena on tuottaa luotettavaa tietoa ja nostaa oppeja vahvistamaan käynnissä olevaa koronavastetta ja elpymistä sekä kehitysyhteistyötoimijoiden ja -kumppaneiden kriisivalmiutta. Evaluoinnin tavoitteena on 1) dokumentoida OECD DAC:n jäsenten yhteinen covid-vaste kumppanimaissa keskittyen siihen, mihin tuki oli keskittynyt, miten ja miksi; 2) arvioida covid-vasteen tarkoituksen- ja johdonmukaisuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta; 3) tuottaa hyödyllisiä oppeja ja hyviä käytäntöjä tukemaan yhteistyötä ja kriisivalmiutta tulevaisuudessa. Yhteisevaluointi tehdään Covid-19 evaluointikoalition alla. Evaluointia ohjaa ohjausryhmä, johon myös kehitysevaluoinnin yksikkö osallistuu. Evaluointi kattaa ajanjakson 2020-2021. Evaluoinnin budjetti on 225 000 euroa. Kehitysevaluoinnin yksikkö tukee covid-19 evaluointikoalitiota rahoittamalla yhteisevaluointia 50 000 eurolla.

Rahoituspäätös

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89893338

Tunnus

UHA2022-020617

Sivua muokattu

29.11.2022