Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

IOM taloudellinen elpyminen ja naisten työllistyminen

Kuvaus

IOM:n toteuttama hanke edistää Irakin talouden elpymistä luomalla työpaikkoja ja elvyttämällä paikallisia talouksia. Hanke koostuu seuraavista osista: (1) IOM:n Enterprise Development Fund, EDF-apurahaohjelma, joka on suunnattu erityisesti naisjohtoisille yrityksille ja konfliktin aikana tuhoutuneille yrityksille; (2) Naisyrittäjien valmiuksien kehittäminen parhaiden käytäntöjen vaihtamisen ja naisten välisten yhteyksien luomisen kautta, jotta he voivat paremmin johtaa yrityksiään ja toimintaansa. (3) Tutkimus ja analyysi naisten työvoimaosuuden lisäämisestä ja naisten työelämään osallistumisen vaikutuksista Irakissa. Irakissa yli puolet paluumuuttajien/maan sisällä siirtymään joutuneiden (IDP) kotitalouksista on täysin riippuvaisia jonkinlaisesta epävakaasta tulolähteestä ja kausityöstä. Tämä on merkittävä este paluulle joka puolella Irakia. Naisten työvoimaosuus Irakissa on erittäin alhainen: vuonna 2020 Irakissa vain 13 prosenttia työikäisistä naisista oli joko töissä tai etsi työtä. Hankkeen tuloksena sekä palaajien (IDP) että naisten työllisyysmahdollisuudet ovat parantuneet yksityisen sektorin tukemisen kautta. IOM on valittu sen laajan läsnäolon sekä hyvien tulosten vuoksi aiemmin toteutetuista EDF-apurahaohjelmista. Vuodesta 2018 lähtien EDF-ohjelma on tukenut yli 1 000 pk-yritystä ja luonut yli 5 000 kestävää työpaikkaa 12 osavaltiossa eri puolilla Irakia. Suomi on hankkeen ainoa rahoittaja ja budjetti on 2 miljoonaa euroa 12 kuukaudeksi.

Rahoituspäätös

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Työpaikkojen luominen 11%
  • Liiketoiminnan kehittämispalvelut 89%

Rahoituskanava

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85601723

Tunnus

UHA2022-003132

Sivua muokattu

16.11.2022