Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

KV.RAH.LAIT/Maailmanpankki/ Ihmisoikeus- ja inkluusiorahasto

Kuvaus

Maailmanlaajuisen epätasa-arvon lisääntyminen, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen hidastuminen, Covid-19 -pandemia, lisääntyneet konfliktit ja muuttoliike osoittavat tarpeen vahvistaa ymmärrystä ihmisoikeuksista kehitysyhteistyössä. Maailmanpankkiryhmän ihmisoikeus- ja inkluusiorahaston tavoite on lisätä ja vahvistaa ihmisoikeuksien ymmärtämistä ja soveltamista Maailmanpankkiryhmän työssä. Rahaston kautta vaikutetaan ihmisoikeuskysymysten edistämiseen viiden rahoitusikkunan kautta: hyvä hallinto, yhteiskunnallinen osallistaminen, infrastruktuurihankkeet, hauraus, konfliktit ja väkivalta sekä tutkimus- ja evaluointi. Rahasto ajaa ihmisoikeuksien sisällyttämistä Maailmanpankin tuottamiin analyyseihin ja operaatioihin sekä pyrkii lisäämään ihmisoikeuksien tuntemusta Maailmanpankkiryhmän henkilökunnan ja johdon keskuudessa. Rahaston kautta edistetään Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavia tavoitteita sekä Maailmanpankin suuntaan asetettuja vaikuttamistavoitteita. Ihmisoikeus- ja inkluusiorahasto (HRIETF), aikaisemmalta nimeltään ihmisoikeus- ja kehitysrahasto (HRDF), perustettiin vuonna 2019 Pohjoismaisen rahaston (Nordic Trust Fund, NTF) kokemuksia hyödyntäen. Vuonna 2007 käynnistetty Pohjoismainen rahasto päätti toimintansa keväällä 2019, ja ihmisoikeusrahasto perustettiin jatkamaan sen työtä.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
 • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt
 • Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892933

Tunnus

UHA2022-016731

Sivua muokattu

15.11.2022