Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Vihreän siirtymän alueellinen hanke Kaakkois-Aasiassa

Kuvaus

Green Transition Investment Programme -hanke (GTIP) keskittyy vihreän siirtymän vauhdittamiseen kolmessa Kaakkois-Aasian alemman keskitulotason maassa; Filippiineillä, Indonesiassa ja Vietnamissa. Hanketta toteuttaa hallitustenvälinen järjestö Global Green Growth Institute (GGGI). GTIP:lle on valittu kolme alasektoria: jätehuolto, kestävä metsätalous ja kiertotalous. Kolmen vuoden aikana GTIP kehittää hankkeita sijoituskelpoisiksi ja pyrkii mobilisoimaan yhteensä 100 miljoonaa euroa vihreän siirtymän investointeihin. Hankkeen aikana on määrä tukea vähintään kahta investointikohdetta tai rahastoa. Valituille investoinneille luodaan lisäksi ammatillisen koulutuksen komponentti, jossa hankkeiden vihreää siirtymää tukevaa teknistä ja ammatillista koulutusta (TVET) kehitetään yhteistyössä paikallisten ja suomalaisten koulutustarjoajien kanssa. Koulutusohjelman suosituksia voidaan hyödyntää myös kumppanimaiden ammatillisen ja teknisen koulutuksen kehittämisessä.

Rahoituspäätös

1 998 265 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Liiketoiminnan kehittämispalvelut 50%
  • Ammatillinen koulutus 25%
  • Energiantuotanto uusiutuvilla lähteillä - useammat teknologiat 25%

Rahoituskanava

Global Green Growth Insitute (GGGI)

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79812763

Tunnus

UHA2021-005850

Sivua muokattu

08.11.2022