Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Koneenasentajan koulutus - Normet Center of Excellence

Kuvaus

Normetin kehittämishankkeen aikana kehityssuunnitelmaan kuuluu ottaa käyttöön niin asiakaspalvelussa kuin valmistuksessakin kaikki moderneimmat ja nykyaikaisimmat menetelmät ja järjestelmät. Henkilöstön koulutuksessa tullaan käyttämään niin 3D- mallinnusta kuin AR- ja VR­ teknologiaa. Osa tuotantohenkilöstön koulutuksista tullaan toteuttamaan yhdessä Iisalmessa pääpaikkaansa pitävän Ylä-Savon Ammattiopiston (YSAO) kanssa niin etäyhteyksin, kuin paikallisesti. Toteutettavissa koulutuksissa korostetaan erityisesti turvallisuutta työnteossa ja yleisesti nykyaikaisesissa tuotantympäristöissä toimittaessa. Samalla korostetaan kestävän toiminnan periaatteita. Koneenasentajan peruskoulutus sisältää mm. turvallisuus, nostotyöt, perusasennustekniikat, asennuksen puhtaus sekä perusteita mekaniikasta, hydrauliikasta ja sähköistä. Jatkokoulutukset sisältävät mm. sähkö- ja hydrauliikan perusmitoitukset ja yksinkertaiset laskuharjoitukset, kaavioiden ja piirustusten lukeminen ja ymmärtäminen. Lisäksi tehdään mallikurssit huoltoasentajille ja tiimin vanhimman koulutukseen. Tukihankkeessa kehitetään uudenlaisia koulutuksen ratkaisuja ja toteutuksia tukemaan paikallista ammatillista koulutusta. Kehittämishankkeen tuloksena kohdemaahan synnytetään uutta osaamista koneenrakennuksesta mittavan koulutuspanostuksen seurauksena. Hankkeessa toteutettu koulutusmalli on alku pysyvälle koulutusjärjestelmälle, jota tullaan laajasti hyödyntämään henkilöstön oppimisessa. Normetin portaittaiset koulutusjärjestelmät kannustavat henkilöstöä jatkuvaan oppimiseen ja pyrkimään uusiin haastavampiin tehtäviin (esim. asentajan peruskoulutus - hydrauliikan ja sähköasennuksen jatkokoulutus - tiimin vanhimman koulutus). Koulutukseen kehitettävien kurssien video/VR/AR toteutuksien tekemiseen käytetään myös YSAOn ulkopuolisia asiantuntijoita menetelmien ja tulosten laadukkuuden takaamiseksi. Koulutuksissa tullaan käyttämään fyysisiä opetus- ja havainnollistamisvälineitä sekä virtuaalisia oppimisalustoja. Näiden hankintoihin ja käyttölisensseihin on budjetoitu haettavaa hankerahoitusta.

Rahoituspäätös

114 088 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ammatillinen koulutus 100%

Rahoituskanava

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

64516834

Tunnus

UHA2022-002451

Sivua muokattu

02.08.2022