Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.03.2019

Irakin ammatillisen koulutuksen tuki

Kuvaus

Osana Suomen ja Irakin välistä yhteistyötä ulkoministeriön Lähi-Idän yksikkö (ALI-10) kartoittaa mahdollisuuksia Irakin ammatillisen koulutuksen tukemiseksi. Hankkeen suunnitteluvaiheessa Opetushallitus tekee hankesuunnitelman hankkeen toteutukselle vuosien 2019-2020 aikana. Hanke keskittyy Irakin viranomaisten kapasiteetinvahvistamiseen ammattikoulutukseen liittyen. OPH:n toteuttamalle hankkeelle on varattu alueyksikön budjetissa 500.000 euroa, josta 25 000 euroa voidaan käyttää hankkeen suunnitteluun keväällä 2019. Hankkeen tulosten perusteella alueyksikkö tulee myös harkitsemaan laajemman yhteistyön rahoittamista tulevina vuosina. Identifikaatiovaiheessa (syksy 2018) valitun konsultin tehtävänä oli kartoittaa: - Irakin koulutuksesta, sekä erityisesti ammatillisesta koulutuksesta vastaavien viranomaisten ja muiden keskeisten irakilaistoimijoiden järjestäytymistä, kapasiteettia, prioriteetteja ja näkemyksiä siitä, miten Suomen ja Irakin yhteistyötä voitaisiin parhaiten toteuttaa; - YK-järjestöjen (ainakin UNESCO, UNDP ja UNICEF), EU:n sekä suurimpien avunantajamaiden sekä keskeisten kv. kansalaisjärjestöjen interventioita Irakissa ammatillisen koulutuksen osalta; Konsultin tekemän raportin perusteella päätettiin aloittaa OPH:n toteuttama suunnitteluvaihe, joka kestää kevään 2019. Suunnitteluvaiheen aikana OPH tuottaa hankedokumentin varsinaiselle hankkeelle, jonka on määrä alkaa syksyllä 2019.

Rahoituspäätös  08.03.2019

25 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ammatillinen koulutus 50%
  • Opettajien koulutus 30%
  • Opetuksen infrastruktuuri 20%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85601712

Tunnus

UHA2018-001545

Sivua muokattu

12.04.2019