Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.03.2019

Tuki UNFPA:n humanitaariseen toimintaan Syyriassa

Kuvaus

Esitetään tämän vuoden humanitaarisen avun määrärahasta 1.5 miljoonaa euroa UNFPA:lle Syyriaan ja raja-alueohjelmiin. Syyrian humanitaarinen tilanne jatkuu vaikeana. Humanitaarisen avuntarpeessa on Syyriassa 13,1 miljoonaa ihmistä. Naapurimaissa on pakolaisina 5,7 miljoonaa.Vuoden 2019 humanitaarinen vetoomus on noin 3,5 mrd USD.Yhteensä Syyrian kriisin rahoitustarpeen vuodelle 2019 arvioidaan olevan 9,1 mrd USD, kun mukaan lasketaan alueellinenhumanitaarinen vetoomus. Suomen humanitaarisen avun rahoitus Syyriassa vuonna 2019 on suunniteltu olevan 10,4 miljoonaa euroa UNHCR:n, WFP:n, UNFPA:n, Kansainvälisen punaisen ristin liikkeen, Kirkon ulkomaanavun sekä FIDA:n kautta. Suomen lupaus Syyrian kriisiin on 25 miljoonaa euroa vuonna 2019. UNFPA tukee Syyriassa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita,ehkäisee sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja tarjoaa palveluita naisten ja tyttöjen turvakeskuksissa sekä nuorisokeskuksissa ja terveyspalveluissa.

Rahoituspäätös  15.03.2019

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

57300435

Tunnus

UHA2019-001539

Sivua muokattu

27.03.2019