Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.02.2019

Maaohjelmien evaluointi 2019

Kuvaus

Kehitysevaluoinnin yksikkö teettää ulkoisen arvioinnin viidestä maaohjelmasta, joita ei ole aiemmin arvioitu maastrategian tasolla. Afganistan, Myanmar, Palestiinalaisalueet, Syyrian/Irak konfliktimaita sekä Somalian maastrategioita yhdistää myös toimintaympäristön hauraus, joka asettaa yhteistyölle erityisiä tarpeita ja odotuksia. Rauhan ja yhteiskunnan rakentaminen on keskeisessä asemassa kaikissa viidessä maaohjelmassa. Maaohjelmia yhdistää myös se, että toteutus tapahtuu pääasiassa monenkeskisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten maatason toiminnalle osoitetun tuen kautta. Ulkoministeriön alueosastot ovat suorittaneet itsearvioinnin kaikista maaohjelmistaan. Arvioitavien maiden osalta itsearviointi toimii pohjana ulkoiselle arvioinnille, joka kartoittaa mm. maaohjelmoinnin toimivuutta hauraissa konteksteissa ja sitä, kuinka maastrategioissa toteutuu eri poliitikkojen johdonmukaisuus ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteensovittaminen kehitysyhteistyön ja humanitäärisen avun sekä rauhanrakennuspyrkimysten kanssa. Myös normaalia korkeammat riskit ja hauraiden maiden erityistarpeet vaikuttavat maastrategioiden tulosten asetantaan ja seurantaan. Yhteisten arviointikysymysten lisäksi evaluointi tarkastelee erikseen kunkin maan maastrategiaa. Tarkastelun fokus määräytyy itsearviointiprosessissa havaittujen haasteiden perusteella. Maakohtaisissa ohjelma-arvioinneissa sektori- ja ohjelmafokukset perustuvat odotukseen arviointitulosten lisäarvosta. Maaohjelmien arvioinnin tulokset palvelevat seuraavan kehityspoliittisen toimintaohjelman laadintaa sekä nykyisten maastrategioiden päivitystä seuraavalle kaudelle. Arvioinnin odotetaan myötävaikuttavan entistä vaikuttavampien maastrategioiden syntymiseen. Ulkoinen evaluointi toteutetaan osana kehitysevaluointeja koskevaa puitesopimusta.

Rahoituspäätös  28.02.2019

950 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Konsultit

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892930

Tunnus

UHA2019-000734

Sivua muokattu

22.03.2019