Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.03.2019

Kansalliset dialogit -konferenssi, Helsinki, kesäkuu 2019

Kuvaus

Ulkoministeriö yhteistyössä Suomen Lähetysseuran, Kirkon Ulkomaanavun ja CMI:n kanssa järjestää 11.-12.6.2019 neljännen kansainvälisen kansalliset dialogit ja rauhanvälitys –konferenssin Helsingissä. Kansalliset dialogit -konferenssin tavoitteena on parantaa ja vahvistaa kansallisia dialogeja koskevaa tietämystä ja dialogien käyttämistä politiikantekijöiden, käytännön työtä tekevien ja tutkijoiden keskuudessa kehittyvissä maissa ja tukea erityisesti hauraiden ja konflikteista kärsivien kehittyvien maiden vakauttamista ja rauhanomaista kehitystä. Vuonna 2019 tavoitellaan erityisesti 1) inklusiivista jakamisen ja vertaisoppimisen tilaa kansallisten dialogien parissa työskenteleville dialogien muotoilun, suunnittelun, toimeenpanon ja seurannan parantamiseksi, parantaen siten myös dialogiprosessien kestävyyttä; 2) yhteisymmärryksen syventämistä kansallisten dialogien yleisestä ekosysteemistä; 3) käytännön ymmärryksen syventämistä inkluusiosta prosessimuotoilun periaatteena; ja 4) ymmärrystä siitä, miten uudet teknologiat voivat tukea kansallisia dialogeja ja toimijoita monimutkaisissa ympäristöissä. Temaattisia fokuksia ovat: 1) kansallisten dialogien ekosysteemi ja sen huomioiminen rauhanprosessien suunnittelussa ja toimeenpanossa; ja 2) uusien teknologioiden rooli ekosysteemin ymmärtämisessä ja eri toimijoiden ja prosessien välisen yhteistyön ja tiedonjakamisen helpottamisessa. Maantieteellisesti keskiössä ovat mm. Kenia, Myanmar sekä maat Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, ml. Jemen. Hankkeen hyödynsaajina ovat kehittyvät maat ja niiden kansalaisyhteiskunta, etenkin inklusiivisuuden korostamisesta hyötyvät tahot, kuten esimerkiksi naiset ja tytöt, vammaiset henkilöt, alkuperäiskansat ja vähemmistöt.

Rahoituspäätös  12.03.2019

259 600 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 75%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 25%

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Suomen Lähetysseura

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892931

Tunnus

UHA2019-000797

Sivua muokattu

14.03.2019