Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.03.2019

Kehitysyhteistyön toimintatapojen kehittäminen

Kuvaus

Hankkeen avulla pyritään parantamaan kehitysyhteistyön hallinnon laatua ja toimeenpanon tehokkuutta. Hankkeen osana tarkastellaan seuraavat kehitysyhteistyön toimintamalliin liittyvät osa-alueet 1) toiminnan ohjaus: tämä käsittää toimintaa ohjaavat asiakirjat, sekä päätöksenteon ja ohjauksen toteutuksen harmonisoinnin 2) prosessien tehostaminen: tavoitteena on sekä ulkoasiainhallinnon sisäisten toimintatapojen että yleisempien menettelytapojen kuten esim. hankintojen tarkastelu sekä mahdollisuuksien mukaan niiden yksinkertaistaminen ja keventäminen, 3) järjestelmät ml. sähköiset järjestelmät.

Rahoituspäätös  05.03.2019

120 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-01

Rahoituskohteen numero

89892811

Tunnus

UHA2019-001148

Sivua muokattu

14.03.2019