Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.02.2019

Instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentin seurantakonsultti

Kuvaus

Seurantakonsultin toimenkuva koostuu Instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumenttia hyödyntävien suomalaisten valtion virastojen toteuttamiin hankkeisiin annettavasta teknisestä avusta (tuki suunnittelulle, toteutukseen ja seurantaan). Instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentti (IKI) on lanseerattu 2008 ja lukuisia hankkeita on käynnissä alueosastoilla. IKI-hankkeet ovat melko pieniä ja niiden suunnittelu ja seuranta on työlästä. Tämä hanke edistää hallintotehtävien ulkoistamista siten, että ministeriölle jäävät keskeiset päätöksentekovastuut mutta muut rutiinimaiset hallinnolliset toimet on ulkoistettu mahdollisimman laajasti seurantakonsultin tarjoamaksi tueksi. Hankkeen tavoitteena (impact) on kehitysmaiden virastojen parantunut kapasiteetti ja (outcome) edistää IKI-hankkeiden laatua ja vaikuttavuutta. Hankkeen strategiana on käyttää yhtä konsulttiyritystä tarjoamaan hallinnollisia palveluita ministeriölle sekä tukemaan suomalaisia hankkeita toteuttavia virastoja. Aiempi kokkemus IKI-konsultin käytöstä on hyvin positiivinen erityisesti suomalaisten virastojen näkökulmasta. IKI-konsultin työhön käytetään max 150.000 € vuosina 2019-21.

Rahoituspäätös  15.02.2019

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

FCG International Ltd

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89852401

Tunnus

UHA2019-000255

Sivua muokattu

20.02.2019