Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.03.2019

Kehitysmaiden osallistuminen kv. ympäristökokouksiin

Kuvaus

Hankkeella tuetaan kehitysmaiden viranomaisten, asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista kansainvälisiin ympäristökokouksiin, sopimusneuvotteluihin, ja asiantuntijaseminaareihin. Kehitysmaiden osallistuminen kansainvälisiin ympäristökokouksiin ja neuvotteluihin vahvistaa maiden kykyä toimeenpanna kansainvälisten sopimusten velvoitteet, osallistua sopimusten toimeenpanon seurantaan ja arviointiin, sekä osallistua kansainvälisen ympäristöhallinnan regiimin kehittämiseen. Kansainvälisten ympäristövelvoitteiden sisällyttäminen kehitysmaiden kestävän kehityksen strategioihin ja kansallisiin kehitysohjelmiin on tärkeää kestävän kehityksen edistämiseksi. Kyseisellä myönnöllä tuetaan kehitysmaiden osallistumista Helsingissä järjestettävään kansainväliseen kemikaalifoorumiin, Helsinki Chemical Forum sekä kehitysmaiden koululaisten osallistumista Joensuussa ja Helsingissä järjestettävään maailman koululaisten ilmastokokoukseen, World Summit of Students for Climate. Suomi tukee kehitysmaiden osallistumista Suomessa järjestettäviin kokouksiin yhteensä 64 820 eurolla vuonna 2019

Rahoituspäätös  08.03.2019

64 820 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

  • Kehitysmaan julkinen sektori
  • ENO-verkkokouluntuki ry
  • Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89838501

Tunnus

UHA2019-001180

Sivua muokattu

13.03.2019