Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.02.2019

Kalifornian yliopiston Regional Security and Cooperation -konferenssi

Kuvaus

Tuetaan Kalifornian yliopiston (UCLA) järjestämää Regional Security and Cooperation -konferenssia, joka on Lähi-idän tilanteeseen keskittyvä epävirallinen monenkeskinen foorumi. Konferenssin tavoitteena on vaikuttaa alueen vakauteen ja rauhanomaisen kehitykseen tarjoamalla luottamuksellinen ja riippumaton keskustelufoorumi alueen keskeisille toimijoille ja vaikuttajille ja näin edistää yhteyksiä ja vuoropuhelua Lähi-idän maiden välillä. Tuki on osa Suomen rauhanvälityspanostusta konferenssin edistäessä track II -dialogina mm. Israelin ja Arabimaiden lähentymistä. Suomi on tukenut konferenssia vuosina 2014, 2015, 2016, 2017 ja 2018. Tuki on edistänyt aidon, monenkeskeisen dialogin muodostumista, mikä on erittäin tärkeää Lähi-idän jännitteisessä tilanteessa. Lisäksi tukijamaana Suomi on saanut osallistua dialogiin, mikä on antanut Suomelle tärkeitä kontakteja, tietoa ja näkyvyyttä. Suomen 50 000 euron tuki kohdistuu vuodelle 2019 ja se korvamerkitään ODA-kelpoisten maiden osallistumisen tukemiseen.

Rahoituspäätös  08.02.2019

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

University of California, Los Angeles

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301006

Tunnus

UHA2018-007512

Sivua muokattu

05.04.2019