Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.12.2018

UNWOMEN: Naisten tasavertainen osallistuminen oikeusprosesseihin ja hallintoon

Kuvaus

UN Womenin hanke Leaving no one behind, on osa UN Womenin Nepalin maaohjelmaa vuosille 2018-2021 ja sen kokonaisrahoitus on 4 miljoonaa euroa. Hanke jakautuu kahteen tulosalueeseen. Ensimmäisen tulosalueen tavoitteena on vahvistaa viranomaisten kykyä toimeenpanna sukupuolten tasa-arvoon liittyvää politiikkaa. Toisen tulosalueen tavoitteena on parantaa syrjäytyneisiin ryhmiin kuuluvien naisten osallistumista rauhanrakentamiseen ja talouteen. Suomen aiemmin tukemat hankkeet ovat olleet osa UN Womenin edellistä maastrategiaa ja hankkeista tehtyjen arviointien ja evaluointien suositukset näkyvät tässä maaohjelmassa. Hankkeella jatketaan Suomen tukea Nepalin kansallisen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintasuunnitelman (NAP) toimeenpanoa.

Rahoituspäätös  04.12.2018

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 33%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 44%
  • Osallistuminen kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin 23%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014277

Tunnus

UHA2018-001538

Sivua muokattu

18.03.2019