Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.12.2018

Asiantuntijapalvelut: yksityissektorihankkeiden ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen

Kuvaus

Hankinnan kohteena on palvelut ulkomaiselta voittoa tavoittelemattomalta yritysvastuutoimijalta, Shiftiltä (Shift ltd). Tavoitteena on ulkoministeriön hallinnoimien ja/tai kehitysyhteistyömäärärahoilla tuettujen yksityissektorin instrumenttien ja ohjelmien ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden mukaisesti, sekä muiden julkista rahoitusta myöntävien toimijoiden ihmisoikeusosaamisen kasvattaminen erityisesti kehitysmaihin suuntautuvien toimintojen osalta. Hankkeen avulla hankitaan ihmisoikeuksiin ja liike-elämään erikoistuneita asiantuntijapalveluja (konsultointi- ja tutkimuspalveluja), joihin lukeutuu virkamiehille ja yrityksille kohdennettua koulutusta sekä jokaiselle yksityissektori-instrumentille räätälöityjä tukipalveluja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistamiseksi (Beam/Business Finland, Finnpartnership, julkisen sektorin investointituki PIF, Finnfund sekä Finnvera). Lisäksi tuotetaan koulutuksia, työkaluja/ selvityksiä, jotka tukevat yrityksiä toimeenpanemaan ihmisoikeuksiin liittyvää asianmukaista huolellisuutta sekä tutkimusta, jota Shift on ollut kehittämässä ja jonka myötä pyritään mittaamaan yritysten toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia. Hanke lisää Suomen politiikkajohdonmukaisuutta tällä saralla. Suorahankinnan arvo ilman arvonlisäveroa on 558 600 €. Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely vuonna 2017. Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin www.hankintailmoitukset.fi - ilmoituskanavassa 24.3.2017. Hankintalain 40 § 2 mom. nojalla hankinta on nyt esitetty suorahankintana. Alkuperäinen hankinta määriteltiin seuraavasti: EU-kynnysarvon ylittävä ensisijainen palveluhankinta. Sopimuskausi on 3 vuotta, 2019-2021.

Rahoituspäätös  12.12.2018

558 600 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892745

Tunnus

UHA2018-006842

Sivua muokattu

07.04.2019