Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.03.2019

YK:n teollisen kehityksen järjestö (UNIDO), Suomen jäsenmaksu

Kuvaus

UNIDO on YK:n erityisjärjestö, jonka tehtävänä on inklusiivisen ja kestävän teollisen kehityksen edistäminen osana kansainvälistä kehitysagendaa. Suomi on ollut UNIDOn jäsen sen perustamisesta vuonna 1966 lähtien. Järjestövastuu ja samalla Suomen jäsenyysmaksut siirtyivät vuoden 2011 alusta TEM:ltä UM:lle. UNIDOlle suunnattu rahoitus on 100-prosenttisesti ODA-kelpoista. Jäsenyyden myötä tulee vuosittain maksettavaksi sääntömääräinen jäsenmaksu, joka vuonna 2019 on EUR 520.150.

Lisätietoa

www.unido.org

Rahoituspäätös  26.03.2019

520 150 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n teollistamisjärjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89892387

Tunnus

UHA2019-000016

Sivua muokattu

27.03.2019