Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.03.2019

UNAMA, Rauhanhanke

Kuvaus

YK:n Afganistanin avustusoperaation, UNAMAn, Salam Support Group (SSG) tukee Afganistanin rauhan- ja sovintoprosessia. SSG II-ohjelman 2019-2020 tavoitteet jakautuvat viiteen osa-alueeseen: i) rauhanneuvotteluissa mukana olevien korkean tason rauhanvälittäjien/neuvottelijoiden tukeminen, ii) toisen raiteen (epävirallisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskuntatoimijoiden) ja alueellisten aloitteiden tukeminen, iii) paikallisten rauhanaloitteiden tukeminen, iv) naiset, rauha ja turvallisuus – läpileikkaavuuden vahvistaminen joka tasolla, v) humanitaarisen avun perillepääsyn tukeminen. Hanke edistää ensisijaisesti kehityspoliittisen selonteon tavoitetta ”Yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky on vahvistunut” edistämällä rauhanomaisia ratkaisuja ja kansallista dialogia. Sukupuolten välinen tasa-arvo on läpileikkaavana hankkeen jokaisen tulostavoitteen tasolla. Koska rauhanprosessi liikkuu ja kehittyy nopeastikin, on hankkeen eri osa-alueet määritelty niin, että niitä voidaan toteuttaa myös tilanteen muuttuessa. Vaikka toiminnot ovat toisiaan tukevia, on aktiviteeteilla myös oma itsenäinen arvo. Vaikka kansallisen tason rauhanneuvottelut tyrehtyisivät, voidaan paikallisten rauhanaloitteiden tukea jatkaa ja luoda tilaa paikallisen tason rauhanrakentamiselle. Suomen osuus kokonaisbudjetista on 200 000 euroa.

Rahoituspäätös  04.03.2019

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Osallistuminen kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin 60%
  • Ihmisoikeudet 20%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 20%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n Afganistan-missio

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507375

Tunnus

UHA2019-000908

Sivua muokattu

11.03.2019