Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.03.2019

KV.RAH.LAIT/Maailmanpankki/ Ihmisoikeus- ja kehitysrahasto

Kuvaus

Maailmanlaajuisen epätasa-arvon lisääntyminen, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen hidastuminen, lukuisat väkivaltaiset konfliktit ja lisääntynyt muuttoliike osoittavat ennennäkemättömän tarpeen vahvistaa ymmärrystä ihmisoikeuksista kehitysyhteistyössä. Maailmanpankkiryhmän ihmisoikeus- ja kehitysrahasto pyrkii vastaamaan tähän kutsuun. Rahaston kehitystavoite on lisätä ja vahvistaa ihmisoikeuksien ymmärtämistä ja soveltamista Maailmanpankkiryhmän työssä. Tämä saavutetaan siten, että ihmisoikeudet sisällytetään Maailmanpankin analyyttisiin tuotuksiin sekä operaatioihin, Maailmanpankkiryhmän henkilökunta ja johto ymmärtävät ja arvostavat ihmisoikeuksien sisällyttämisen kehitykseen, ja kumppanuuksien kautta vaikutetaan rahaston tukemia analyyseja ja operaatioita. Rahaston kautta vaikutetaan ihmisoikeuskysymysten edistämiseen governance-, infrastruktuuri-, hauraus, konfliktit ja väkivalta- sekä tutkimusrahoitusikkunoiden kautta. Rahaston kautta Suomella on foorumi, jossa voidaan säännöllisesti keskustella ihmisoikeuskysymyksistä Maailmanpankin kanssa varapääjohtajatasolla. Rahaston kautta edistetään Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavia tavoitteita, sekä Maailmanpankin suuntaan asetettuja vaikuttamistavoitteita. Ihmisoikeus- ja kehitysrahasto on kehitetty vuonna 2007 perustetun Pohjoismaisen rahaston (Nordic Trust Fund / NTF) kokemuksia hyödyntäen. Pohjoismainen rahasto päättää toimintansa keväällä 2019, ja uusi ihmisoikeus- ja kehitysrahasto perustetaan jatkamaan sen työtä. Rahoitussopimus tehdään Maailmanpankin hallinnointisopimusmallia käyttäen. Sopimusmalli uusittiin vuonna 2016. UM osallistui tähän prosessiin. Sopimusluonnos sisältää määräyksiä jonka mukaan Suomen rahoitus kuuluu Maailmanpankin korruption ja väärinkäytöksiä estävien menettelyjen piiriin. Laaturyhmän puoltoa pyydetään 1.000.000 euron myöntämiseksi hankkeelle vuodelle 2019. Rahoituspäätös tehdään kuluvan vuoden määrärahasta.

Rahoituspäätös  28.03.2019

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892933

Tunnus

UHA2019-000918

Sivua muokattu

08.04.2019