Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

International IDEA

Kuvaus

Kansainvälinen demokratia- ja vaaliapuinstituutti, International IDEA, on johtava, yksinomaan demokratiatukeen keskittyvä valtioiden välinen järjestö. Suomi on yksi järjestön perustajajäsenistä. IDEA edistää demokratiaa useissa kehittyvissä maissa ja uusissa demokratioissa toteuttamalla demokratiatukihankkeita ja vahvistamalla globaalia tietopohjaa demokratiasta. IDEA kerää ja tuottaa runsaasti tietoaineistoa sekä julkaisee apuvälineistöä valtioiden oikeus- ja vaaliviranomaisten sekä muiden demokratiatoimijoiden käyttöön. Pääpaino on kehittyvien maiden viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan tarpeiden tyydyttämisessä. IDEA:n aineistoja käyttävät myös suomalaiset toimijat. Suomi on myöntänyt International IDEA:lle yleisavustusta vuosina 2001–2015 sekä jälleen vuonna 2021 ja rahoittanut aiemmin muun muassa IDEA:n alueellista yhteistyötä Afrikassa ja maakohtaista yhteistyötä Nepalissa. Parhaillaan Suomi rahoittaa IDEA:n perustuslakiprosessiin liittyvää hanketta Myanmarissa. Suomi toimii järjestön varapuheenjohtajana vuonna 2022. Eduskunta myönsi joulukuussa 2021 vuoden 2022 valtion talousarvion käsittelyssä 500 000 euroa International IDEA:n tarpeiden huomioimiseksi. Tuki ohjataan pehmeästi korvamerkittynä yleisavustuksena. Vuoden 2022 aikana myönnettävän yleisavustuksen tavoitteena on: • tukea International IDEA:a uuden digitalisaatio ja demokratia -painopisteen kehittämisessä, erityisesti tematiikan sisällyttämiseksi Global State of Democracy -arviointeihin sekä vaaliprosessien ja -viranomaisten suojaamiseksi disinformaatiolta ja verkkohyökkäyksiltä; • vahvistaa demokratian instituutioita Ukrainassa ja Georgiassa sekä lisätä kansalaisten osallistumista perustuslakiprosesseihin Armeniassa, Georgiassa, Moldovassa ja Ukrainassa.

Lisätietoa

www.idea.int

Rahoituspäätös

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vaalit 50%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 50%

Rahoituskanava

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Ota yhteyttä

keo-02

Rahoituskohteen numero

89893288

Tunnus

UHA2022-016416

Sivua muokattu

19.09.2022