Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Monenkeskisen yhteistyön riskienhallinnan vahvistaminen

Kuvaus

Hanke tukee ulkoministeriön kehitysyhteistyön riskienhallintapolitiikan toimeenpanoa Suomen rahoittamassa yhteistyössä YK:n järjestöjen kanssa. Hankkeessa toteutetaan riskiarviot UM:n yleistukea vastaanottavista YK:n järjestöistä sekä eräistä Suomen rahoittamista YK:n ohjelmista ja rahastoista. Hankkeen avulla täsmennetään YK:n yhteistyössä edellytettäviä riskienhallinnan menettelyitä sekä riskien arvioinnin menetelmiä.

Rahoituspäätös

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-80

Rahoituskohteen numero

89893291

Tunnus

UHA2022-017046

Sivua muokattu

24.08.2022