Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Kehityspolitiikan ja –yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen

Kuvaus

Määrärahaa on tarkoitus käyttää kehityspoliittisen osaston johdon hoitovastuulla olevien kehityspolitiikan ja –yhteistyön suunnittelu- ja kehittämistoimintoihin. Määrärahoilla hankitaan ulkopuolisia asiantuntijapalveluita ja lisäksi määrärahaa käytetään yksikön kehittämistoimintaan, kouluttamiseen, vaikuttamistyöhön, neuvotteluihin, kansainvälisiin tapaamisiin, virkamatkustamiskuluihin sekä yksikön henkilökunnan kouluttautumisesta aiheutuviin kuluihin.

Rahoituspäätös

30 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-02

Rahoituskohteen numero

89893290

Tunnus

UHA2022-016972

Sivua muokattu

08.08.2022