Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien suojelun vahvistaminen

Kuvaus

UNDP:n toimeenpanemassa hankkeessa " Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien suojelun vahvistaminen Uzbekstanissa" tuetaan sellaisten oikeudellisten ja institutionaalisten puitteiden vahvistamista, jotka edesauttavat ilmaisen oikeusavun tarjontaa. Hanke tukee myös oikeusasiamiehen toimiston kapasiteetin vahvistamista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on taata haavoittuvimman väestönosan, kuten syrjäseutujen naisten ja vammaisten, pääsy oikeuspalvelujen piiriin. Hankkeessa tuetaan valtion maksuttoman oikeusapujärjestelmän kehittämistä ja parannetaan sekä virkamiesten että väestön oikeustietoutta. Keskeisiä hyödynsaajia ovat syrjäseutujen haavoittuvat ryhmät, kuten maaseudulla asuvat naiset ja vammaiset, joiden tietoisuus omista oikeuksistaan ja pääsy oikeuspalvelujen piiriin on usein heikkoa. Kansalaisyhteiskuntaa koulutetaan ja informoidaan kansalaisten oikeuksiin liittyvissä kysymyksistä ja velvoitteista. Suomen rahoitus on 1,5 milj. euroa vuosille 2022-2025.

Rahoituspäätös

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

66700716

Tunnus

UHA2022-003479

Sivua muokattu

02.08.2022