Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Aavikoitumissopimuksen jäsenmaksu UNCCD

Kuvaus

YK:n aavikoitumissopimus (UNCCD) on vuonna 1996 voimaan tullut oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka yhdistää kestävän maankäytön sekä ympäristö- ja kehityskysymykset. UNCCD on yksi ns. Rion ympäristösopimuksista ja sen tavoitteena on torjua aavikoitumista ja lievittää kuivuuden vaikutuksia erityisesti Afrikassa. Sopimuksen osapuolina on tällä hetkellä 197 valtiota. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1995. UNCCD:n nettisivut: https://www.unccd.int/ UNCCD:n kahden vuoden välein kokoontuva osapuolikokous määrittää kunkin sopimusosapuolen jäsenmaksuosuuden ydinbudjettiin YK:n taakanjakokäytäntöä soveltaen. Vuosien 2021 ja 2022 osuudet määritettiin joulukuussa 2021 pidetyssä ylimääräisessä budjettiasioiden osapuolikokouksessa (hiljaisuusmenettely) COP (ES-2). Suomen osuudeksi sopimuksen ydinbudjetista tuli 0,410 prosenttia ja se on vuonna 2022 31 122 euroa.

Lisätietoa

www.unccd.int

Rahoituspäätös

31 122 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Aavikoitumisen torjunta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n kuivuus- ja aavikoitumiststo

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89800105

Tunnus

UHA2022-016306

Sivua muokattu

28.07.2022