Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UN Women/ Mahdollisuuksien tarjoaminen nuorille afganistanilaisille feministeille vaihe II

Kuvaus

Suomi on tukenut Afganistanin kehitystä viimeisen 20 vuoden ajan. Tuona aikana naisten ja lasten asema Afganistanissa parantui, äiti- ja lapsikuolleisuus puolittui ja miljoonat tytöt pääsivät kouluun. Naisten yhteiskunnallinen osallistuminen kasvoi. Avun myötä miljoonat ihmiset pääsivät terveydenhuollon, vesihuollon ja sanitaation piiriin. Myös sananvapaus lisääntyi ja yksityisen sektorin toimintaedellytykset parantuivat. Kansainvälisen yhteisön ja Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyö keskeytyi Talibanin vallattua Afganistanin elokuun puolivälissä 2021. Suomi jatkaa afganistanilaisten hädän lievittämistä humanitaarisen avun lisäksi tukemalla ihmisten perustarpeiden ja inkluusion toteutumista sekä puolustamalla ihmisoikeuksia. Afganistanin ihmisoikeustilanne on äärimmäisen huolestuttava. Erityistä huolta herättävät naisten ja tyttöjen oikeudet sekä heidän asemansa yhteiskunnassa. Suomen aiemmin tukema ihmisoikeuskomissio on lakkautettu ja moni ihmisoikeusaktivisti on paennut maasta. On olennaista, että YK jatkaa ihmisoikeustilanteen monitorointia ja että ihmisoikeusjärjestöillä on mahdollisuus toimia Afganistanissa. Suomi on perinteisesti pitänyt tärkeänä ihmisoikeuksien, erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämistä Afganistanissa. Suuret panostukset sukupuolten tasa-arvoon Afganistanissa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana ovat luoneet uusia mahdollisuuksia ja tilaa feministiselle toiminnalle. Tämä on tarjonnut mahdollisuuksia nuorille afgaanifeministeille, joilla on ollut tärkeä rooli sukupuolten tasa-arvon edistämisessä sekä omassa maassaan että kansainvälisesti. Viimeaikainen kehitys Afganistanissa on kuitenkin vaarantanut nämä saavutukset ja mahdollisuudet kehittää niitä. Vallitsevissa kriittisissä olosuhteissa UM ja UN Women tarjoavat nuorelle afganistanilaiselle feministille mahdollisuuden kehittää kokemustaan ja asiantuntemustaan kansainvälisen tason tasa-arvotyöstä osallistumalla YK:n laajuisen tasa-arvostrategian edistämiseen. Aloitteen puitteissa UN Women palkkaa nuoren afgaanifeministin, jonka tehtävänä on edistää naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien täyttä toteutumista. Aloite pyrkii välttämään naisten kovalla työllä saavutettujen oikeuksien menettämisen Afganistanissa. Hanke jatkaa vuodesta 2021 käynnissä ollutta ulkoministeriön ja UN Womenin yhteistä ‘Opportunities for young Afghan Feminists’ -aloitetta vuodella.

Rahoituspäätös

70 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

keo-02

Rahoituskohteen numero

89893280

Tunnus

UHA2022-015190

Sivua muokattu

14.07.2022