Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

IDA-20 (Kansainvälisen kehitysjärjestön 20. lisärahoitus)

Kuvaus

Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association, IDA) on Maailmanpankkiryhmän pääasiallinen kanava tukea kaikkein köyhimpiä kehitysmaita myöntämällä pehmeäehtoista lainarahoitusta sekä lahjarahoitusta. IDA edistää kestävää kehitystä sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamista maailmassa. IDA on Suomelle merkittävä kumppani kehityspoliittisten tavoitteiden toimeenpanossa. IDAn työssä korostuvat vammaisten, naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema, sekä ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen. IDA tukee myös kehitysmaiden työpaikkojen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämistä ja hallinnon ja veronkantokyvyn vahvistamista. IDA-20 rahoituskierrosta aikaistettiin vuodella pandemiasta kärsineiden kehitysmaiden tukemiseksi, sillä koronapandemia lisäsi entisestään tarvetta tuelle köyhimmissä maissa. IDAn rahoituksella on vahvistettu maiden kykyä vastata covid-19-pandemiaan ja suojella haavoittuvassa asemassa olevia. Rahoituksella on vahvistettu terveydenhuoltojärjestelmiä ja rahoitettu rokotetoimintaa, koronatestien ja suojavarusteiden hankintaa sekä laboratoriokapasiteetin kasvattamista. IDA-20 painopisteet vastaavat hyvin Suomen kehityspolitiikan ylivaalikautisen selonteon linjauksia sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Toiminnassa korostuvat ilmasto, inhimillinen pääoma (ml. koulutus ja terveys), sukupuolten välinen tasa-arvo, tuki hauraille ja konfliktimaille sekä talouden ja työllisyyden kehittäminen. Edellä mainittujen erityisteemojen lisäksi IDA-20- kierrokselle on valittu neljä läpileikkaavaa teemaa, jotka ovat kriisinkestävyys, hallinnon ja instituutioiden vahvistaminen, kehitysmaiden velkakestävyys sekä teknologinen kehitys. Rahoituslupauskokouksessa joulukuussa 2021 avunantajamaat ja kehitysmaat sopivat 93 miljardin rahoituksesta IDA:lle vuosille 2022–2025. Tästä avunantajamaiden lupaamien kehitysyhteistyövarojen osuus on 23,5 miljardia dollaria. Rahoituspaketin muut osat koostuvat kehitysmaiden aikaisempien lainojen palaumista sekä markkinoilta kerättävästä rahoituksesta. Suomi osallistuu Kansainvälisen kehitysjärjestön kahdenteenkymmenenteen lisärahoitukseen 125 000 000 eurolla.

Rahoituspäätös

125 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Kv kehitysjärjestö

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892883

Tunnus

UHA2018-005908

Sivua muokattu

12.07.2022