Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

SAFER öljysäiliöaluksen pelastusoperaatio

Kuvaus

FSO Safer on öljyn kelluvaksi varastoksi muunnettu alus, joka sijaitsee Punaisellamerellä noin 8 kilometrin päässä Jemenin rannikosta. Alueella vallitsevan poliittisen tilanteen vuoksi YK:n tutkijat eivät ole päässeet tutkimaan aluksen kuntoa, mutta arvioiden mukaan öljyvuodon riski on välitön. Mahdollisen vuodon sattuessa jopa 186 000 m3 raakaöljyä saattaisi valua Jemenin rannikolle sekä levitä ympäröivälle alueelle aina Adeninlahdelle saakka, aiheuttaen laajan ympäristö- ja humanitaarisen katastrofin. YK:n johtaman pelastusoperaation tavoitteena on ehkäistä vakava öljyonnettomuus Punaisellamerellä. Tarkoituksena on siirtää öljy turvalliseen VLCC-alukseen (Very Large Crude Container) ja luoda edellytykset FSO Saferin hävittämiselle, kun pysyvä varastointiratkaisu saadaan sovituksi. Suomen rahoitus UNDP:n hallinnoimalle Safer-pelastusoperaatiolle Jemenissä on 1 MEUR. Operaation kokonaisbudjetti on noin 83 MUSD.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Biosfäärin suojelu 50%
  • Katastrofiriskien vähentäminen 50%

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85000911

Tunnus

UHA2022-015186

Sivua muokattu

22.06.2022